Stämman 2018

Här återfinns protokollet från 2018 års ordinarie stämma och här en presentation för verksamhetsåret 2017 som gicks igenom under stämman.