Bredband från Ownit till alla i föreningen

Föreningen har träffat ett avtal med Ownit om tillhandahållande av bredband 100/100 Mbit/sekund för föreningens alla medlemmar. Detta har genomförts efter beslut på föreningsstämman 2016-06-13. 2016-12-01 kommer bredbandet automatiskt överföras till Ownit. De som redan har bredband från Ownit kommer få sina konton överförda automatiskt. Hyresavgiften till föreningen lämnas oförändrad. De medlemmar som önskar fortsätta ha Com Hem som bredbandsleverantör kommer kunna fortsätta med det, men får betala för det separat precis som tidigare.