Sänkning av avgiften 2021

Styrelsen har i och med budgetarbetet för 2021 beslutat att sänka avgiften i år igen med 3% från Januari 2021. 

På hyresavin som kommer ut i December kommer avgiften att vara reglerad. 

Väl mött

Styrelsen Tivolit 2