Parkeringsavgifter införs i området

Stockholms stad har beslutat om en ny plan för gatuparkering vilket påverkar Brf Tivolit 2 genom att avgift införs för parkering på gatorna i området. En särskild avgift per timme respektive boendeparkering kommer införas och omskyltningen planeras påbörjas under hösten 2016.

Läs mer på stockholm.se