Besparing bergvärme

Här kommer föreningens besparing efter bergvärmeinstallationen redovisas. Besparingen är jämfört med snittet för föregående två år per månad.

 

2018

 

Januari

98 752 kr (53,1%)

Februari

67 206 kr (45%)

Mars 

150 464 kr (100 %, ej jämförbar)

April

73 869 kr (83 %, ej jämförbar)

Maj

19 340 kr (44 %)

Juni

9 829 kr (28%)

Juli

17 829 kr (53%)

Augusti

15 485 kr (45%)

September

6 647 kr (18%)

Oktober

37 153 kr (42%)

November

10 879 kr (10%)