Höjd parkeringsavgift

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för föreningens parkeringsplatser. Från januari 2018 kostar en plats med el 800 kr/månad och en plats utan el 700 kr/månad. Sedan tidigare kostar månadsparkering på gatan 500 kr. Styrelsen har resonerat enligt följande inför beslutet:

1) Föreningen disponerar 18 st. parkeringsplatser till 114 lägenheter, dvs. endast 16% av de boende har möjlighet att få en parkering vilket är en stor minoritet.

2) Kölistan till parkering är väldigt lång.

3) Parkering på gatan kostar 500 kr i månaden och där finns ingen garanterad plats utan du behöver ständigt leta, ibland kan du bli utan.

Dessa parametrar tillsammans gör att en premie på 200/300 kr jämfört med att stå på gatan känns berättigad.

Tidigare har föreningen tagit 300 kr för att ha en egen parkeringsplats när det var gratis att stå på gatan = 300 kr i premie, och nu är alltså premien samma eller lägre jämfört med en gatuparkering.

Skulle någon av ovan anledningar ändras över tid, exempelvis att kölistan blir väldigt kort eller att flera lediga platser finns tillgängliga så kommer vi se över prisbilden för det fåtal parkeringsplatser som vi kan fördela till boende.

Föreningens ekonomi är god och parkeringens intäkter är ingen stor påverkansfaktor. Dock kommer de pengar vi får in från parkering till gagn för samtliga boende i och med högre intäkter. Detta kan komma att resultera i att avgiften till brf istället kommer att kunna sänkas.