Renovering av skorstenar

Föreningens skorstenar är i behov av renovering. Arbetet kommer påbörjas i vecka 37 och det kommer medföra visst oväsen och spring i portarna mellan kl. 07:00-16:30. Arbetet beräknas ta ca fyra veckor, beroende på vädret.