Sänkning av avgiften 2020

Styrelsen har i och med budgetarbetet för 2020 beslutat att sänka avgiften med ytterligare 3% från Januari 2020. 

På hyresavin som kommer ut i December kommer avgiften att vara reglerad. 

Väl mött

Styrelsen Tivolit 2