Protokoll Föreningsstämma 2021

Bifogat finner ni protokollet från Årsstämman 2021.

Protokoll årsstämma 2021

Väl mött!

/Styrelsen, Tivolit2