Sänkning av avgiften 2021

Styrelsen har i och med budgetarbetet för 2021 beslutat att sänka avgiften i år igen med 3% från Januari 2021. 

På hyresavin som kommer ut i December kommer avgiften att vara reglerad. 

Väl mött

Styrelsen Tivolit 2 

Årsredovisning 2019

Årsredovisning för 2019 är nu klar! 

Ni hittar den under fliken "Årsredovisning" i vänstra fältet 

 

//Styrelsen Tivolit2  

Sänkning av avgiften 2020

Styrelsen har i och med budgetarbetet för 2020 beslutat att sänka avgiften med ytterligare 3% från Januari 2020. 

På hyresavin som kommer ut i December kommer avgiften att vara reglerad. 

Väl mött

Styrelsen Tivolit 2